Epsilon’ s blog

กุมภาพันธ์ 28, 2006

เกมส์การเมืองสร้างความชอบธรรม

Filed under: Uncategorized — epsilon @ 9:36 pm

วันนี้เพิ่งเช็คเมล์ เวลาที่ระบุคือตีหนึ่งครึ่งของคืนวันจันทร์เข้าสู่วันอังคาร
ได้อ่านเมล์นี้จากเพื่อนที่ติดตามการเมืองอย่างถึงลูกถึงคน
เป็นเพื่อนที่คอยอัพเดทข่าวการเมืองในเมล์กรุ๊ปมาตลอดและลงท้ายเมล์ทุกครั้งว่า
——This is the world——–
ข้อมูลละเอียดยิบ งานนี้ท่านคงอัดอั้นตันใจเลยเขียนบทความนี้ซะเองเลย

ลองอ่านดูซิ่
…..


Epsilon ชวนอ่าน
>> เกมส์การเมืองสร้างความชอบธรรม

เพื่อความเข้าใจ ……. ผมเขียนบทความนี้เอง……..

*******เกมส์การเมืองสร้างความชอบธรรม*******

…………. อ่านกันเถอะ ……………

ผม ” …… ” เขียนให้เพื่อนๆอ่านแล้ว
meeting ครั้งหน้าจะได้ไม่ต้องมาถาม….. (ฮา)

เกมส์นี้ ทรท. เป็นคนเปิดปุ่ม Start หลังจากที่ชาติหน้ามาถึงไวกว่าที่คิด
(ใครสัญญิงสัญญาอะไรกับใครไว้ ตอนนี้ถึงชาติหน้าแล้วนะ (ฮา))

แม้วประกาศยุบสภา วันศุกร์ ซึ่งการยุบสภานั้น ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เนื่องจาก
สภาผู้แทนราษฏร ไม่มีปัญหาอันใด และไม่มีเหตุอันสมควรที่จะประกาศยุบสภา

ฝ่ายค้านมีข่าวจะค่ำบาตรการเลือกตั้ง ตั้งแต่วันเสาร์

ทำไม ฝ่ายค้านจึงไม่ยอมฟันธง บอกไปเลยว่าจะไม่ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้ง ตั้งแต่วันเสาร์???

เหตุผล คือ……… กระแส เมื่อวันเสาร์ ดูเหมือน ประชาชน จะไม่ค่อยเห็นด้วย ในกลุ่มที่ไม่ต้องการแม้วอีกต่อไปเสียงแตก บ้างบอกว่า ก็เลือกตั้งกันไป บ้างก็ไม่เอาการเลือกตั้ง ซึ่งดูเหมือนว่าส่วนใหญ่พุ่งเป้ามาที่ฝ่ายค้าน ว่าทำไมถึงเรื่องมาก เขายุบสภาไปแล้ว

เกมส์จึงปรากฎต่อมาเมื่อวัน อาทิตย์ เมื่อฝ่ายค้าน แถลงข่าวให้ 4 พรรคการเมืองใหญ่ ต้องลงสัตยาบันร่วมกัน

เพื่อ …………********** หลังจากที่มีการเลือกตั้ง
แม้ว่าใครจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง จะต้องตั้งคณะทำงานคนกลาง
(ซึ่งหมายถึงคนกลางพระราชทาน) มาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีข้อบกพร่องบางประการ ภายใน 6 เดือน หลังจาก 6 เดือน รัฐบาลใหม่ เหล่านั้น ต้องยุบสภาทันที เพื่อเลือกตั้งใหม่ตามเกณฑ์ใหม่ **********

นี่คือคำเรียกร้องฝ่ายค้าน……………. ทำให้กระแสสังคม พุ่งเป้าไปกดดันที่ รัฐบาล ทันที………. ว่าจะรับลงนามในสัตยาบันหรือไม่ เพราะ รัฐบาลในขณะนี้ มีข้อได้เปรียบในการเลือกตั้ง และ คาดหมายว่าจะได้รับเสียงข้างมากเข้ามาอีก

อันนี้ คือเกมส์ของฝ่ายค้าน ที่จะลดความไม่ชอบธรรมของตัวเอง และสร้างเงื่อนไขให้รัฐบาลตกเป็นเป้าสายตาทันที

และแล้ว
เมื่อตัวเองตกเป็นเป้า…………………………..

จากคำแถลงของ ทรท.ที่มีต่อการลงสัตยาบัน ลองไปดูกันหน่อย……………..


**************************************************************************
สำหรับรายละเอียดคำแถลงของหัวหน้าพรรคไทยรักไทยในเรื่องดังกล่าวมีดังนี้

พี่น้องประชาชนที่เคารพรัก ผมในฐานะนายกรัฐมนตรี และหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ได้รับหนังสือฉบับลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2549 จากหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และพรรคมหาชน ฉบับหนึ่ง และจากหัวหน้าพรรคชาติไทย อีกฉบับหนึ่งแล้ว ด้วยความขอบพระคุณที่ยังประสงค์จะเห็นการคลี่คลายสถานการณ์ไปในทางที่ดีอย่างรวดเร็ว พรรคไทยรักไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารแล้ว มีความเห็นต่อข้อเสนอของพรรคการเมืองทั้ง 3 พรรค ดังนี้


ข้อที่ 1 พรรคไทยรักไทยยินดีที่จะดำเนินการให้มีการประชุมหัวหน้าพรรคการเมืองต่างๆ แต่โดยที่ปัญหาที่จะหารือเป็นเรื่องอนาคตของชาติ และขณะนี้ต้องถือว่าทุกพรรคการเมืองไม่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอยู่เลย จึงควรให้โอกาสทุกพรรคการเมืองที่จดทะเบียนจัดตั้งแล้ว เข้ามามีส่วนร่วมในการหารือด้วย เพื่อไม่ให้การปฏิรูปการเมืองถูกจำกัดให้เป็นเรื่องของพรรคการเมืองเพียง 4 พรรคเท่านั้นข้อที่ 2 พรรคไทยรักไทยขอยืนยันว่า ได้สนับสนุนการปฏิรูปการเมืองมาโดยตลอด ทั้งได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน ซึ่งเป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกที่มาจากการปฏิรูป โดยการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง โดยเคร่งครัด พรรคได้ศึกษาถึงข้อบกพร่องและปัญหาอันเกิดจากรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน และแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมอย่างต่อเนื่อง ทั้งในเนื้อหาสาระ และกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ซึ่งพรรคไทยรักไทยจะได้นำเสนอเรื่องนี้ต่อประชาชนอย่างเป็นระบบในการเลือกตั้งครั้งนี้


ข้อที่ 3 ในเรื่องกระบวนการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 313 ที่พรรคประชาธิปัตย์ พรรคมหาชน และพรรคชาติไทย เสนอให้มีบุคคลหรือคณะบุคคลที่เป็นกลาง เป็นผู้ดำเนินการยกร่างรัฐธรรมนูญนั้น พรรคไทยรักไทยเห็นด้วยในหลักการ แต่ข้อเสนอของพรรคประชาธิปัตย์และพรรคมหาชน กับพรรคชาติไทย ยังแตกต่างกันในรายละเอียด ในส่วนพรรคไทยรักไทยนั้น เห็นด้วยกับการให้มีคณะบุคคลจำนวนหนึ่ง ประกอบกันขึ้นเป็นคณะผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ซึ่งอาจเป็นสภาร่างรัฐธรรมนูญอย่างเมื่อครั้ง พ.ศ. 2539 หรือจะมาจากการเลือกกันเองของบุคคลที่เสนอชื่อมาจากหลากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ และมีจำนวนมากกว่าที่ต้องการหลายเท่าก็ได้ แนวทางนี้ ผู้ที่เคยเห็นระบบสมัชชาแห่งชาติ และสภาสนามม้า มาแล้วอาจพอจำได้ แต่ต้องดัดแปลงให้เข้ากับยุคสมัย และแก้ไขข้อบกพร่องบางส่วนเสียใหม่ แต่เมื่อยกร่างเสร็จแล้ว ควรมีการเชื่อมโยงกับประชาชนด้วยการขอประชามติ โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังมีความขัดแย้ง ไม่มีข้อยุติ


ข้อที่ 4 พรรคไทยรักไทยขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมือง นำเสนอจุดยืนและแนวทางของตนในการปฏิรูปการเมือง ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอในการแก้ไขในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ หรือข้อเสนออื่นใดต่อประชาชนในการเลือกตั้งครั้งนี้ อย่างเป็นระบบ และเป็นรูปธรรม เพื่อให้เป็นสัญญาประชาคมว่า หากพรรคการเมืองของตนได้รับเลือกตั้งแล้ว จะปฏิบัติตามสัญญาประชาคมดังกล่าว และในระหว่างนี้ ขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในครรลองประชาธิปไตยโดยเคร่งครัดเพื่อความสงบสุขของบ้านเมือง หลังจากนี้เราจะขอเชิญหัวหน้าพรรคการเมืองทุกพรรค บวกกันไม่เกิน 3 คน ของแต่ละพรรคบวกไม่เกิน 3 ไปพบกันที่ห้อง 309 อาคารวุฒิสภา เวลา 18.00 น. เพื่อที่จะได้พูดคุยกันว่าเราควรจะ เราเห็นด้วยกันไหม เห็นร่วมกันไหมว่าจะมีการปฏิรูปการเมือง เราเห็นด้วยกันใช่ไหมว่าเราจะมีคนกลาง แต่ส่วนวิธีการจะเป็นอย่างไรนั้นเป็นรายละเอียดที่จะต้องมาทำร่วมกันหลังการเลือกตั้ง แต่ขอให้ทุกคนไปบอกกับประชาชนเสียว่าจุดยืนของแต่ละพรรคจะเอาตรงนี้ แล้วรายละเอียดมาคุยกันหลังจากที่เข้าสภาแล้ว เราคงมีการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้นำไปสู่การตั้งคนกลางได้ จะตั้งคนกลางแบบไหนนั้นจะไปคุยกัน ตกลงกันตอนเข้าสู่สภาแล้ว อันนั้นจะเป็นหลักกว้าง


**************************************************************************

ข้อที่ 1………….. พยายาม หาเหตุผล ว่า สัตยาบันนั้นไม่ชอบ เพราะประกอบไปด้วยแค่ 4 พรรคการเมืองเท่านั้นหรือ ทั้งที่จริง ก็จะมีเฉพาะ 4 พรรค นั่นแหละที่จะได้กลับเข้ามาอยู่ในสภา เพื่อตัวเองจะได้ประกาศปฏิเสธการลงสัตยาบัน

ข้อที่ 2………….. เป็นการโกหก คำโต ต่อสาธารณะ อีกแล้ว เพราะเมื่อ 3 เดือนที่ผ่านมา ทรท.เป็นคนประกาศว่าไม่มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ก่อนที่จะทนแรงเสียดทานจากสังคม โดยการบอกว่าจะแก้ไขเมื่อเดือนที่ผ่านมา ผ่านการเล่นปาหี่เชิญอธิการบดีทั่วประเทศมา แล้วโยนเศษเงินไปก้อนนึง บอกว่าไปแก้ไขกันมา แล้วมาเสนอว่าจะแก้ไขอะไรบ้าง ซึ่งไม่เป็นความจริงที่พรรคนี้ได้สนับสนุนการปฏิรูป พรรคนี้ได้ทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ (เห็นได้จากการครอบงำองค์การอิสระตรวจสอบทุกองค์กร)


ข้อที่ 3………….. ทรท.ไม่ได้บอกว่า อะไรที่แตกต่างกัน สำหรับจดหมายการลงสัตยาบันของ ปชป กับ ชท แต่บอกเพียงว่ารายละเอียดบางอย่างไม่ตรงกัน และ *********** พยายามปฏิเสธข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่ว่า “หลังจากที่มีการเลือกตั้ง แม้ว่าใครจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง จะต้องตั้งคณะทำงานคนกลาง (ซึ่งหมายถึงคนกลางพระราชทาน) มาแก้ไขรัฐธรรมนูญที่มีข้อบกพร่องบางประการ ภายใน 6 เดือน หลังจาก 6 เดือน รัฐบาลใหม่ เหล่านั้น ต้องยุบสภาทันที เพื่อเลือกตั้งใหม่ตามเกณฑ์ใหม่” และกำลังบอกว่า ยังมีวิธีอื่นๆ อีกหลายวิธีเพื่อนำไปสู่การปฏิรูป และเสนอทางเลือกใหม่ๆให้กับพรรคร่วมฝ่ายค้าน ************ แล้วมาปรึกษาหารือกันใหม่


ข้อที่ 4…………. กล่าวปฏิเสธสัตยาบันของฝ่ายค้าน โดยบอกว่า ไม่ต้องทำหรอก ใช้สัญญาประชาคมดีกว่า เพื่อให้แต่ละพรรค ใช้ในการหาเสียงเลือกตั้ง แล้วถ้าพรรคไหนได้รับการเลือกตั้งเข้ามา (ซึ่งก็ต้องเป็น ทรท อย่างไม่ต้องสงสัย) สัญญาประชาคมอันนั้น ก็จะนำมาใช้……… ก็จะเป็นสัญญาประชาแม้วนั่นเอง เพราะมันเป็นเพียงแต่ “คำลม” เท่านั้น และการปฏิรูปจะเกิดขึ้นหลังที่มีการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วเท่านั้น เพราะจะต้องทำตามสัญญาประชาคมภายหลังที่เลือกตั้งเสร็จสิ้น

ต่อมา ทรท.ยังแก้เกมส์ โดยการ “สั่ง” ให้พรรคฝ่ายค้าน มาประชุมภายในเวลาที่กำหนดผ่านสื่อมวลชน เป็นการ “ตบหน้า” ฝ่ายค้านอย่างจัง เพราะกำลังจะบอกว่า ********** กูมีเสียงส่วนใหญ่ 19 ล้านเสียงเลือกข้าฯมา มรึงเป็นใคร ถึงบังอาจ มายื่นหนังสือ สัตยาบัน ให้เซ็น กูต้องเป็นคนกำหนดการปฏิรูปนี้เพราะกูมีเสียงส่วนใหญ่ มรึงต้องมาประชุมตามที่ข้ากำหนด ***********


ลองมาดู คำแถลงของ 3 พรรคร่วมฝ่ายค้าน หลังจากที่แม้วปฏิเสธสัตยาบัน
****************************************************************************

พรรคร่วมฝ่ายค้าพยายามที่จะค้นหาวิธีการในการที่จะช่วยหาทางออกให้กับประเทศ ภายใต้ปัญหาที่เกิดขึ้น เมื่อวานนี้เราได้แสดงจุดยืนชัดเจนว่า แนวทางที่จะแก้ปัญหาที่จะเป็นวิกฤติของประเทศ หรือป้องกันวิกฤติที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า ที่ดีที่สุด ก็คือการผลักดันให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองอย่างเป็นรูปธรรม โดยองค์ประกอบสำคัญของการปฏิรูปทางการเมืองนั้น ก็คือจะต้องมีผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นกลางอย่างแท้จริง ในการมาดำเนินการ หรือในการมานำการปฏิรูป โดยกระบวนการของการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ

ประการที่ 2 ก็คือว่า เมื่อจะต้องมีผู้ที่มีความเป็นกลางมาดำเนินการปฏิรูปทางการเมืองแล้ว จำเป็นที่จะต้องให้ฝ่ายการเมืองได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันชัดเจน โดยการลงสัตยาบันเป็นลายลักษณ์อักษร ว่าจะทำให้กระบวนการนี้เกิดขึ้น ซึ่งกระบวนการที่ว่านั้น วิธีการที่จะมีความชัดเจนที่สุดก็คือ ขอให้ 4 พรรคการเมืองที่เคยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสภาชุดที่ผ่านมา ได้มาแสดงเจตนารมณ์ร่วมกัน วันนี้เป็นที่ชัดเจนครับว่า ท่านนายกรัฐมนตรี หรือท่านหัวหน้าพรรคไทยรักไทยนั้น มิได้มีเจตนาที่จะตอบสนองต่อเจตนารมณ์ของ 3 พรรคการเมือง โดยได้ไปดำเนินการเบี่ยงเบน ไปจับประเด็นที่จะเข้าไปสู่หัวใจของปัญหาในการแก้วิกฤติ และไปสร้างกระบวนการอื่น ซึ่งมีแต่ความไม่แน่นอน และมีแต่ความยุ่งยาก ที่จะไม่อาจตอบสนองได้ว่าจะมีการปฏิรูปการเมืองอย่างจริงจัง ไม่มีสัตยาบัน ใช้คำว่า คงจะอย่างนั้นหลังจากการเลือกตั้ง ซึ่งทั้งหมดจึงไม่สามารถตอบโจทย์ที่เป็นปัญหาของสังคมได้ ดังนั้นทางพรรคประชาธิปัตย์ พรรคชาติไทย และพรรคมหาชน จึงได้ปรึกษาหารือกันแล้ว และเห็นพ้องต้องกันว่า


1. ทั้ง 3 พรรคนั้น จะไม่ร่วมในการประชุมที่มีการเชิญโดยพรรคไทยรักไทย ในเวลา 18.00 น.

2. ทั้ง 3 พรรคนั้น จะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นนี้

นี่คือสิ่งที่เป็นข้อสรุปของการหารือ ผมขอเพิ่มนิดเดียวเป็นประเด็นสุดท้าย
เนื่องจากมีความพยายามบิดเบือนและสร้างความสับสนแก่พี่น้องประชาชนต่อกรณีการไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้ง ว่าเรื่องดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องของการดำเนินการสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญทุกประการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมาตรา 328 ของรัฐธรรมนูญ ได้มีการกำหนดกรอบของการไปตรากฎหมายพรรคการเมืองเอาไว้ โดยหลักการซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองต้องยึดถือ และหลักการนั้น มาตรา 328 (2) ได้บัญญัติไว้ชัดเจนว่า มิให้นำเอาเหตุที่พรรคการเมืองไม่ส่งสมาชิกสมัครรับเลือกตั้ง หรือเหตุที่ไม่มีสมาชิกของพรรคการเมืองได้รับเลือกตั้ง มาเป็นเหตุให้ต้องเลิกหรือยุบพรรคการเมือง จึงเรียนมาให้พี่น้องประชาชน สื่อมวลชน และ กกต. ได้รับทราบ

******************************************************************************

จึงเป็นที่มาของการ “คว่ำบาตร” การส่งผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งในครั้งนี้

เพราะหาก พรรคร่วมฝ่ายค้าน ทำตามข้อเสนอของแม้ว ก็เท่ากับ เป็นการให้ พรรค ทรท. ปฏิรูปการเมืองตามใจเขา เมื่อถึงวันนั้น ฝ่ายค้านจะไม่มีสิทธิ ในการแก้ไขอะไรที่ฝ่ายรัฐ ไม่ต้องการอีกต่อไป

ดังนั้นแล้วจึงเป็นความชอบธรรมของพรรคฝ่ายค้าน ที่จะคว่ำบาตร กระแสสังคมจะพุ่งเป้าไปที่ รัฐบาล ทันที่ เพราะเขาไม่จริงใจปฏิรูปการเมือง

เอวังด้วยประการละฉะนี้แล


———This is the World.—————
…………
วันนี้ลาป่วย พักอยู่บ้าน หลับนิ่งสนิท
ตอนเย็นไปดู Walk the line ที่สยามพารากอน
(ครั้งแรกที่ไปดูที่นี่ คนน้อยจัง แล้วจะคุ้มที่ลงทุนไปไหม๊เนี่ย)

ตอนยืนถวายความเคารพเพลงสรรเสริญพระบารมี
เราสงสัยในใจว่าในหลวงจะทรงรู้สึกอย่างไร
และอยากให้บ้านเมืองมีทางออกอย่างไร จากสถานการณ์ตึงเครียดที่เกิดขึ้นตอนนี้
น้ำตามันก็ไหลออกมาเฉยเลย

พักนี้เรารู้สึกเครียด และเศร้าใจกับอนาคตประเทศไทย ยังไงไม่รู้
เรายังเป็นขนาดนี้ แล้วพระองค์ท่านจะมิยิ่งทุกข์ใจไปกว่าเราหรือ…
น้ำตาไหลอีกแล้วหล่ะ…Advertisements

5 ความเห็น »

 1. ดูการเมืองอาทิตย์นี้
  สนุกกว่าอ่านสามก๊ก หลายเท่านัก

  แต่อยากให้มันเป็นแค่นิยายนะครับ

  อ่านประโยคท้าย ๆ กินใจ ซึ้งด้วยคน

  แต่ภาพรวมคือ ความเศร้า และอึดอัด

  ความเห็น โดย pariNYa — มีนาคม 1, 2006 @ 2:32 pm

 2. Epsilon เศร้า …
  เราก็เศร้า…

  อย่า”อิน”ไปกับเกมส์มาก

  ปล่อยๆ มันไปบ้างก็ได้นะครับ ทุกสิ่งมีเกิดย่อมมีดับ เป็นไปตามกระแสแห่งอิทัปปจัยตา

  แล้วทุกอย่างจะกลับเข้าสู่สภาวะสมดุลของมันเอง

  ความเห็น โดย natsima — มีนาคม 4, 2006 @ 4:05 pm

 3. ์Natsima ชวนอ่าน (มั่ง)

  http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=hanzo&group=1

  โปรดคลิกไปตามลิงก์พลัน แล้วจะพบกับบทความว่าด้วยการวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองปัจจุบันด้วยทฤษฎีเกมส์

  ความเห็น โดย natsima — มีนาคม 4, 2006 @ 4:09 pm

 4. อ่านอันนี้ยัง
  ชอบมากเลยอ่ะ

  บิวตี้ฟูลเติ้ง
  http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q1/2006march02p7.htm

  ขอหายตัวไปอีกพักใหญ่
  งานกองท่วมหัวเอาตัวไม่รอดอ่ะ

  ความเห็น โดย Epsilon — มีนาคม 7, 2006 @ 9:48 pm

 5. http://www.nidambe11.net/ekonomiz/2006q1/2006march02p7.htm

  ไมลิงค์มันมาไม่ครบไม่รู้อ่ะ

  ความเห็น โดย Epsilon — มีนาคม 7, 2006 @ 9:49 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: