Epsilon’ s blog

เมษายน 28, 2006

Macro Model Conference, UTCC on May 4, 2006

Filed under: econ school — epsilon @ 3:16 pm

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคของไทย: ความท้าทายและการพัฒนา”

โดย ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ
ร่วมกับ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2549 เวลา 9.00 น. – 16.00 น.
ณ ห้องพิมานเมฆ แกรนด์ บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม เดอะ แกรนด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียนพร้อมรับเอกสารสัมมนา

09.30 – 09.45 น. กล่าวรายงานการสัมมนา
โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

09.45 – 10.00 น. กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์
อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

10.00 – 10.30 น. ปาฐกถาพิเศษ “ประสบการณ์การใช้แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาคเพื่อการวางแผนเศรษฐกิจ”
โดย รศ.ดร.กิตติ ลิ่มสกุล
คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น. นำเสนอแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
· “แบบจำลองการค้าระหว่างประเทศรายไตรมาสของไทย
(The Quarterly Trade Econometric Model of Thailand: QTEM)”
โดย ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช
ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

· “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค”
โดย ดร.เวทางค์ พ่วงทรัพย์
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
· “แบบจำลอง Macro Economic Model – ธนาคารแห่งประเทศไทย”
โดย ดร.อมรา ศรีพยัคฆ์
ธนาคารแห่งประเทศไทย

วิพากย์โดย ผู้ร่วมเสนอแบบจำลองทั้ง 3 หน่วยงาน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. นำเสนอแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
· “แบบจำลองเศรษฐศาสตร์มหภาค (ภาคเกษตร)”
โดย นางสาวสุภาพร บงสุนันท์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
· “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค: สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม”
โดย ดร.สมชาย หาญหิรัญ
สำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

วิพากย์โดย ผู้ร่วมเสนอแบบจำลอง

14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น. นำเสนอแบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค
· “แบบจำลองเศรษฐกิจมหภาค”
โดย ดร.สมชัย จิตสุชน
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
· “แบบจำลอง Current Quarterly Model (CQM)”
โดย น.ส.อานันท์ชนก สกนธวัฒน์
สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

วิพากย์โดย ผู้ร่วมเสนอแบบจำลอง

16.00 น. พิธีปิดการสัมมนา
โดย ผศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
***************************************************************************
สำรองที่นั่งได้ที่ ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ โทรศัพท์ 02-697-6348 และ 02-697-6353 โทรสาร 02-697-6347
หมายเหตุ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

2 ความเห็น »

 1. ทุก macro model ที่มีในประเทศไทยมารวมอยู่ในนี้แล้วใช่มั้ยเนี่ย
  พอจะมีเอกสารให้อ่านเล่นมะ
  ขอ link หน่อย (ถ้ามี)

  ความเห็น โดย joinsungz — พฤษภาคม 6, 2006 @ 3:30 pm

 2. มีเอกสารเป็นเล่มน่ะ เก็บไว้ให้แล้ว 1 ชุด
  ถ้าเอาขึ้นเวบ จะเอาลิงค์มาโพสต์ในนี้ละกัน

  26 พ.ค.จะจัด Symposium อีก
  เดี๋ยวมาโพสต์อีกทีอ่ะ

  ความเห็น โดย Epsilon — พฤษภาคม 9, 2006 @ 10:02 pm


RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

บลอกที่ WordPress.com .

%d bloggers like this: