Epsilon’ s blog

ตุลาคม 9, 2008

ECON TU-International Conference “The Future of Economic Integration in Asia”

Filed under: econ school, recommended — epsilon @ 12:50 am

ข่าวฝากประ่ชาสัมพันธ์จากคณะเศรษฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
งานสัมมนาหัวข้อน่าสนใจ  เผื่อใครสนใจและสะดวกไป

รบกวนช่วยกระจายข่่าวด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

คณะ เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ Japan Bank of International Cooperation (JBIC) จัดสัมมนาวิชาการนานาชาติหัวข้อ “The Future of Economic Integration in Asia” ในวันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2551 ณ โรงแรมอิมพีเรียลควีนสปาร์ค

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดของงานและกำหนดการของการสัมมนาทั้ง 2 วันได้ที่เว็บไซต์ http://www.econ.tu.ac.th/interconference
รายละเอียดของกำหนดการหลัก

http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=169&pgmenu=171&lang=en&link=

Concurrent Sessions

http://www.econ.tu.ac.th/?action=&type=content&menu=169&pgmenu=177&lang=en&link=

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมการสัมมนาได้ฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยลงทะเบียนออนไลน์ที่

http://www.econ.tu.ac.th/interconference/register/

ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2551

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 02-613-2404 หรือทางอีเมล์ interconference@econ.tu.ac.th

กำหนดการค่ะ

Thursday 20 November 2008
8:30 Registration
9:00 Opening Session
Opening Remarks by Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
Welcome Remarks by Representative of JBIC
Guest Remarks by Ambassador of Japan (TBC)
9:15 Keynote Address on “Future of Economic Integration in Asia” by Dr. Surin Pitsuwan, ASEAN Secretary General
10:00 Coffee Break
10:30 Panel Discussion : “Challenges of Economic Integration in Asia”
Dr. Takatoshi Ito, Professor, University of Tokyo
Dr. Rajiv Kumar, Chief Executive, Indian Council for Research on International Economic Relation (ICRIER)
Dr. Hadi Soesastro, Executive Director, Centre for Strategic and International Studies (CSIS)
Dr. Chalongphob Sussangkarn, Distinguished Fellow, TDRI
*Dr. Nipon Poapongsakorn, President, TDRI
12:00 Guest Talk by Dr. Masahiro Kawai, Dean, Asian Development Bank Institute (ADBI)
12:20 Lunch
13:30 Concurrent Sessions Part I on (more details)
I) Financial Integration
II) Regional Factor Movement and FDI
III) Competitiveness-Business Opportunities and Challenges
IV) Challenges of Sustainability-Growth, Resources,and Environment
15:00 Coffee Break
15:30 Concurrent Sessions Part II on (more details)
I) Financial Integration
II) Regional Factor Movement and FDI
III) Competitiveness-Business Opportunities and Challenges
IV) Challenges of Sustainability-Growth, Resources,and Environment
17:00 Break
18:00 Dinner
Guest Remarks by Mr. Fumihiko Namekawa, President of Toshiba International Foundation
Dinner Talk by M.R. Pridiyathorn Devakula, Former Minister of Finance and Former Governor of Bank of Thailand

Friday 21 November 2008
9:00 Summary of the First Day by Dr. Supruet Thavornyutikarn, Faculty of Economics, Thammasat University,Thailand
9:10 Guest Address by Dr.Tarisa Watanagase, Governor of Bank of Thailand
9:40 Break
10:00 Panel Discussion on “Sharing Benefits of Asian Economic Integration”
Dr. Narongchai Akrasanee, Chairman, EXIM Thailand
Dr. Fukunari Kimura, Professor, Keio University, Japan
Ms. Kobkarn Wattanavrangkul, Chairperson, Toshiba Thailand
Mr. Fukujiro Yamabe, President, Japanese Chamber of Commerce, Bangkok
*Dr. Veerathai Santiprabhob, Executive Vice President, Siam Commercial Bank (SCB)
11:30 Closing Remarks by
Representative of JBIC
Dean, Faculty of Economics, Thammasat University
12:00 Lunch
Advertisements

กรกฎาคม 27, 2007

PR – ECON TU Seminar: Symposium 2550, Puey Lecture Series 2552 and August Seminar

Filed under: econ school — epsilon @ 2:00 pm

ข่าวจากคณะทำงานสัมมนาและเผยแพร่คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

1. การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 วันที่ 9 มีนาคม 2552

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดแสดงปาฐกถาพิเศษ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ (Puey Lecture Series) มาแล้ว 10 ครั้ง เป็นประจำทุก 2 ปี เริ่มครั้งแรกในปี พ.ศ. 2530 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

(1) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงและเกียรติคุณของ ศ.ดร.ป๋วย อึ๊งภากรณ์ อดีตคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) เพื่อสดุดีและประกาศเกียรติคุณนักวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่น และมีความรับผิดชอบต่อสังคม

(3) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่การศึกษาและการค้นคว้าที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ

การแสดงปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งล่าสุด จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2550 ที่ผ่านมา โดยมี ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เป็นองค์ปาฐก ในหัวข้อ “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

หลังการจัดงาน คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ได้คัดเลือกคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกองค์ปาฐกสำหรับปาฐกถาป๋วยครั้งต่อไป ในปี 2552 เพื่อให้องค์ปาฐกมีเวลาเตรียมการล่วงหน้า 1 ปีเต็ม เพื่อให้ปาฐกถาป๋วยเป็นปาฐกถาที่ทรงคุณค่าและมีคุณภาพสูง

ในการนี้ คณะกรรมการคัดเลือกองค์ปาฐก ได้มีมติเลือก อ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นองค์ปาฐกในการแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 11 ในวันที่ 9 มีนาคม 2552 สำหรับหัวข้อจะแจ้งให้ทราบต่อไป

2. หนังสือรวมเล่มปาฐกถาป๋วย อึ๊งภากรณ์ 10 ครั้งที่ผ่านมา

ขณะนี้คณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ร่วมกับสำนักพิมพ์ openbooks กำลังจัดทำต้นฉบับปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต 10 ครั้งที่ผ่านมา (ตั้งแต่ พ.ศ.2530-2550) เพื่อรวมพิมพ์เป็นหนังสือเล่มปกแข็ง ออกสู่บรรณพิภพในช่วงปลายปี 2550

การแสดงปาฐกถาพิเศษป๋วย อึ๊งภากรณ์ ในอดีต มีรายนามองค์ปาฐกและหัวข้อ ดังต่อไปนี้

ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2530
ศ.นิคม จันทรวิทุร “แรงงานกับรัฐ: สามทศวรรษแห่งการพัฒนา”
ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา “เกษตรกรกับรัฐ”

ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2532
ศ.เสน่ห์ จามริก “เศรษฐกิจการเมืองเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2533
รศ.ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา “วัฒนธรรมตะวันตกกับพัฒนาการสังคมไทย”

ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2536
ศ.ดร.นิธิ เอียวศรีวงศ์ “วีรบุรุษในวัฒนธรรมไทย”

ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2538
ผู้ใหญ่วิบูลย์ เข็มเฉลิม “รากฐานชีวิต”

ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2541
ศ.นพ.ประเวศ วะสี “ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ สังคม และศีลธรรม”

ครั้งที่ 7 พ.ศ.2544
อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ “สร้างสรรค์สันติประชาธรรมให้เป็นจริงในสังคม”

ครั้งที่ 8 พ.ศ. 2546
นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม “การบริหารสังคม: ศาสตร์แห่งศตวรรษเพื่อสังคมไทยและสังคมโลก”

ครั้งที่ 9 พ.ศ. 2548
ม.ร.ว.อคิน รพีพัฒน์ “ระบบอุปถัมภ์กับการพัฒนาสังคม: ด้านหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย”

ครั้งที่ 10 พ.ศ. 2550
ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ “จารีตรัฐธรรมนูญไทยกับสันติประชาธรรม”

3. รายการสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 (Symposium) ของคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 30 หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” ในวันพุธที่ 12 กันยายน 2550

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดงาน Symposium เพื่อแสดงผลงานวิชาการของคณาจารย์ในคณะเป็นประจำทุกปี ในหัวข้อต่างๆ ที่สาธารณชนให้ความสนใจ ในปี 2550 นับเป็นครั้งที่ 30 แล้ว

ในงาน Symposium จะมีการนำเสนอบทความวิชาการของคณาจารย์ของคณะ โดยมีนักวิชาการหรือข้าราชการจากสถาบันต่างๆ มาวิจารณ์บทความวิชาการ และมีการอภิปรายระดมสมองโดยผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศในช่วงท้ายของงาน

งาน Symposium 2550 หัวข้อ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” จัดขึ้นในวันพุธที่ 12 กันยายน 2550 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หอประชุมเล็ก) ตลอดทั้งวัน

กำหนดการจัดงาน Symposium 2550

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 09.15 น. พิธีเปิด โดย รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

09.15 – 09.45 น. ปาฐกถาพิเศษ “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน” โดย ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

09.45 – 10.00 น. พักอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

10.00 – 11.00 น. นำเสนอบทความ “ธรรมาภิบาลภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : นัยต่อประเทศไทย”

โดย รศ.ดร.สมบูรณ์ ศิริประชัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย อ.พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11.00 – 12.00 น. นำเสนอบทความ “นโยบายการคลัง และการกระจายอำนาจทางการคลัง ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย อ.ดร.พงษ์ธร วราศัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความ โดย ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.00 น. นำเสนอบทความ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และ อ.ชล บุนนาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความโดย รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

14.00 – 15.00 น. นำเสนอบทความ “การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอำนาจในการจัดสรรทุนในระบบเศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์”

โดย คุณสฤณี อาชวานันทกุล นักวิชาการอิสระ และ อ.กิตติชัย แซ่ลี้ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วิจารณ์บทความโดย ดร.กอบศักดิ์ ภูตระกูล ธนาคารแห่งประเทศไทย

15.00 – 17.00 น. อภิปรายระดมความคิดเรื่อง “เศรษฐกิจไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : การปฏิรูปเชิงสถาบัน”

ผู้อภิปราย:

1. อ.จอน อึ๊งภากรณ์ ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชน (กป.อพช.)

2. คุณบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน)

3. รศ.ดร.ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.พรายพล คุ้มทรัพย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4. รายการสัมมนา ‘เศรษฐศาสตร์ ตลาดวิชา’ ประจำเดือนสิงหาคม 2550

(1) “Separatist movements in Southeast Asia: A comparative perspective”
วันที่ : 20 สิงหาคม 2550 เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : Dr. Graham Brown
Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity University of Oxford
ผู้ดำเนินรายการ : อ.ธร ปีติดล

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Dr Graham Brown
Dr Brown is the Southeast Asia Research Officer at the Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity at the University of Oxford. His research interests include the politics of ethnicity and conflict in Southeast Asia, particularly Malaysia, Indonesia, the Philippines and Thailand; and, the political economy of aid in ‘fragile’ states. He has published articles in a number of refereed journals including Pacific Affairs, Ethnopolitics,
and National Security and Intelligence, and has acted as a consultant for the UNDP, OHCHR, DFID and DAC. Contact: graham.brown@qeh.ox.ac.uk

(2) “การลงทุนจากต่างประเทศช่วยพัฒนา Corporate Governance ของไทยจริงหรือ?”
(Does Foreign Investment Really Improve Corporate Governance? Evidence from Thailand)
วันที่ : 27 สิงหาคม 2550 เวลา : 13.30 น.
สถานที่ : ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โดย : คุณสุดารัตน์ อนันต์โชติกุล คณะเศรษฐศาสตร์ University of California, Berkeley
ผู้วิจารณ์และดำเนินรายการ : อ.ดร.เณศรา สุขพานิช

5. เว็บสัมมนาโฉมใหม่

ขณะนี้ คณะเศรษฐศาสตร์จัดทำเว็บไซต์ใหม่ ท่านสามารถเข้าไปได้ทาง http://www.econ.tu.ac.th แล้วค้นหาต่อที่หัวข้อ “สัมมนา” สำหรับหน้าตรงไปยังส่วนสัมมนาขณะนี้อยู่ที่ http://ww3.econ.tu.ac.th/?menu=70&lang=th (ในอนาคตอันใกล้จะมีการเปลี่ยน URL อีกครั้ง ให้ง่ายขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงทดลองใช้เว็บใหม่ ถ้าท่านเข้าไปที่หน้าเว็บเดิม http://econ.tu.ac.th/seminar จะถูกพาไปยังหน้าเว็บเก่า

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดของงานสัมมนาได้ทางเว็บดังกล่าว นอกจากข่าวสารแล้ว ท่านยังสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนา รวมถึงรับฟังการสัมมนาย้อนหลังในรูปแบบ mp3 ในเว็บสัมมนาของคณะได้

PR – งานวันบัวชมพู:วาระเกษียณอายุอ.แดง

Filed under: econ school — epsilon @ 1:48 pm

ข่าวประชาสัมพันธ์สำหรับศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยค่ะ

คณะเศรษฐศาสตร์จะจัดงานวันบัวชมพู : วาระเกษียณอายุ ผ.ศ.สมพร เจนนภา (อ.แดง) [อดีตคณบดี]
ในวันอาทิตย์ที่ 23 กันยายน 2550 เวลา 9.30 – 17.00 น.
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายจะนำเข้ากองทุนอาจารย์จารุบุตร เรืองสุวรรณ
คณบดีคนแรกของคณะฯ

โดยราคาบัตรจะไม่เท่ากัน คือ
รุ่นที่ 1-20 ราคา 1000 บาท
รุ่นที่ 21-30 ราคา 600 บาท
รุ่นที่31-ปัจจุบัน ราคา 400 บาท
(โต๊ะจีน)

แต่งกายสีชมพู

มีการแสดงมุทิตาจิตแด่ อ.แดง
ที่ท่านเกษียณอายุการทำงาน
และมีการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าเศรษฐศาสตร์
เพื่อสานสัมพันธ์กับศิษย์รุ่นปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น

ช่วยแจ้งข่าวให้เพื่อนๆรุ่นพี่น้องใกล้เคียงกันได้รับทราบด้วย
สามารถซื้อบัตรได้ที่อ.ระวีวรรณ เกียรติกำพลชัย หรือ อ.นิฐิตา เบญจมสุทิน
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทึี่คณะเศรษฐศาสตร์ 02-692-6302-5

มกราคม 25, 2007

สัมมนาวิชาการเศรษฐศาตร์ ธรรมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์

Filed under: econ school, recommended — epsilon @ 7:19 pm

ข่าวประชาสัมพันธ์ค่ะ ถ้ามีใครสนใจก็เชิญได้เลยนะคะ

.
รายการสัมมนาวิชาการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2550 ของคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จำนวน 8 รายการ เพื่อเรียนเชิญท่านผู้สนใจเข้าร่วมงานสัมมนา ทำข่าว และช่วยประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อและเครือข่ายของท่านด้วยครับ
.

รายการสัมมนาทุกงานจัดที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เวลา 13.30 น.และไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าสัมมนาแต่อย่างใด
.

ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสัมมนาได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/seminar โดยปกติ ตัวเปเปอร์งานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ จะนำขึ้นเว็บก่อนสัมมนาประมาณ 1 สัปดาห์ ส่วน powerpoint มักจะนำขึ้นเว็บหลังงานสัมมนา
.

รายละเอียดเพิ่มเติมของงานสัมมนาติดต่อได้ที่คุณดาราวรรณ โทร. 02-613-2404
.

อนึ่ง รายละเอียดของงานสัมมนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดเช็คสถานะและข้อมูลล่าสุดได้ที่ http://www.econ.tu.ac.th/seminar ก่อนร่วมงานสัมมนา
.

หากท่านมีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดงาน แนะนำหัวข้อสัมมนา ต้องการจัดงานสัมมนาวิชาการร่วมกับคณะเศรษฐศาสตร์ กรุณาส่งมาได้ที่ seminar at econ.tu.ac.th
.

ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม 2550 เป็นช่วงปิดภาคการศึกษา รายการสัมมนาอาจเบาบางลง กิจกรรมสัมมนาวิชาการของคณะจะกลับมาเต็มที่อีกครั้งช่วงเดือนมิถุนายน 2550

……………………………….

รายการสัมมนาคณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2550

1. วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “เศรษฐมิติแบบไร้พารามิเตอร์” (Nonparametric Econometrics)

(1) “Term Structure ของอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลไทย: ประมาณค่าด้วยวิธี B-Spline”

โดย คุณกานต์ ธรรมจำรัสศรี

(2) “ความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกับวิธี Nonparametric”

โดย คุณทีปกร จิร์ฐิติกุลชัย

นำสัมมนาและดำเนินรายการ: ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………….
2. วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยเรื่อง “การลงทุนภาคเอกชนของประเทศไทย: แบบแผนและปัจจัยกำหนด”

(Private Investment: Patterns and Determinations in Thailand)

โดย ดร.จุฑาทิพย์ จงวนิชย์ Poverty and Development Division, UNESCAP

ผู้วิจารณ์: รศ.ดร.สุพจน์ จุนอนันตธรรม สถาบันวิจัยสังคมและเศรษฐกิจ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………..

3. วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนารายงานวิจัยวิชาสัมมนาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศไทย (ศ.459)

(1) “ศักยภาพการส่งออกข้าวไทย: ศึกษาเปรียบเทียบกรณีไทย-เวียดนาม”

โดย คุณณัฐกาญจน์ สืบพงศ์เภา คุณศิริกาญจน์ เลิศอำไพนนท์ และคุณอัญชลี พัฒนศักดิ์ภิญโญ

(2) “บทบาทของการขนส่งทางเรือต่อการค้าระหว่างประเทศของไทย”

โดย คุณปัญจมา อยู่เย็น คุณสุวิดา ชนะวรรณโณ และคุณพรรษนันท์ ยอดมณี

(3) “ผลกระทบจากมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (NTBs) ของสหภาพยุโรปต่ออุตสาหกรรมไก่ไทย”

โดย คุณพรนรินทร์ โรจน์จิรโฆษิต คุณเพ็ญสิริ พึ่งพระเกียรติ และคุณอัครัฐ นิมิตรชัย

(4) “K-Movie: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”

โดย คุณสมคิด พุทธศรี และคุณศุภณัฏฐ์ ศศิวุฒิวัฒน์

นำสัมมนาและดำเนินรายการ: ผศ.ดร.เอื้อมพร พิชัยสนิธ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………….

4. วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เสวนาเรื่อง “ ‘คนอยู่ประเทศไทยน่าจะพูดภาษาไทยได้แล้ว’: ข้อสังเกตเบื้องต้นว่าด้วยการเมืองเชิงวัฒนธรรมของไฟใต้”

โดย Dr.Michael K. Connors La Trobe University

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

(นำเสวนาเป็นภาษาอังกฤษ)
………………………………………………

5. วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยหัวข้อ “FTA: บทวิเคราะห์เชิงสถาบัน”

(1) “เศรษฐศาสตร์การเมืองว่าด้วยนโยบาย FTA ของไทย”

โดย รศ.ดร.ธรรมวิทย์ เทอดอุดมธรรม คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

(2) “กลไกในการตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารในการเจรจา FTA”

โดย ผศ.ดร.จันทจิรา เอี่ยมมยุรา คณะนิติศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

………………………………………………..
6. วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุม 101 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนาวิชาการเรื่อง “มาตรการ 18 ธันวาคม Capital Controls และเศรษฐกิจไทย”

ผู้อภิปราย:

ศ.ดร.อัมมาร สยามวาลา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ดร.ธาริษา วัฒนเกส ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ดร.เศรษฐพุฒิ สุทธิวาทนฤพุฒิ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

รศ.ดร.ภาณุพงศ์ นิธิประภา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

……………………………………………………………………..
7. วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

เสวนาปฏิรูปการเมือง ครั้งที่ 5: “กระบวนการยุติธรรม 2550”

ว่าด้วยการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมไทย

ผู้นำเสวนา: TBA

ร่วมเสวนา: ศ.รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ผศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ผศ.สิริพรรณ นกสวน

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ คณะนิติศาสตร์ มธ. และ อ.ปกป้อง จันวิทย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
………………………………………………………
8. วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2550 13.30 น. ห้องประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์

สัมมนางานวิจัยเรื่อง “The Generalized Composite Commodity Theorem: Aggregation of Grocery Items at Firm Level”

โดย คุณวรรณวิภางค์ มานะโชติพงษ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย Oxford

ผู้วิจารณ์:รศ.ดร.ชัยยุทธ ปัญญสวัสดิ์สุทธิ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ลีลหานนท์ คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

ดำเนินรายการ: รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.
……………………………………………………………………….

Econtalk by Greg Mankiw + free space

Filed under: econ school, mac, people, recommended, web site — epsilon @ 2:54 am

วันนี้ได้เจอเวบ http://www.econtalk.org : Economics podcasts for daily life Hosted by Russ Roberts รวบรวมไฟล์เสียงการบรรยายของอ.เศรษฐศาสตร์ชื่อดังระดับโลกในรูปแบบของ podcast (ทันสมัยจัง) ให้ฟังบนเวบถ้าเน็ตแรง และมีไฟล์ให้ดาวน์โหลดไปฟังใน iPod

ไฟล์ล่าสุดที่ทางเวบนำเสนอคือการบรรยายของ
Greg Mankiw, Prof. at Harvard University, talks about the state of modern macroeconomics and Keynes vs. the Chicago School. He defends his proposal to raise gasoline taxes and discusses the politics of tax policy.

คลิกที่นี่เลยค่ะ

เราว่านักเรียนเศรษฐศาสตร์ทุกคนคงจะเคยอ่านหนังสือของเค้าน่ะ

เวบนี้ดี เลยเอามาฝาก ฟังกันเองแล้วกัน

อ.มีบล็อคด้วยนะ >> Greg Mankiw’s Blog

….

วันนี้จำเป็นต้องส่งไฟล์ขนาดใหญ่ไปให้บางคน ก็เลยค้นเวบที่ให้บริการพื้นที่ฝากไฟล์ฟรี แล้วก็ไปเจอเวบนี้ http://www.drivehq.com/ ให้พื้นที่ฟรี 1 G ชอบตรงที่ไม่ต้องกรอกข้อมูลเยอะแยะ ก็เข้าใช้ได้

จากนั้นเราก็อัพโหลดไฟล์ขึ้นไป ส่งลิงค์เวบนี้ไปกับเมล์พร้อมระบุล็อคอินกับรหัสผ่าน ให้ปลายทางไปโหลดเอาเอง ง่ายดีเหมือนกัน

กำลังคิดว่าจะเปิดอีกชื่อนึงไว้สำหรับอัพไฟล์ที่เกี่ยวกับเตรียมสอบ IELTS ขึ้นไป เพราะสามวันมานี้เรานั่งส่งเมล์ให้คนในบอร์ด http://jaiboon.pantown.com/ ไปหลายสิบแล้ว เผื่อใครอยากได้อะไรก็ไปโหลดกันเอาเองเลย ไม่ต้องส่งเมล์อีกต่อไป เราว่ามันต้องดีแน่ๆ เลย

มกราคม 13, 2007

Blog-Tag ของ epsie

Filed under: book, econ school, music, my life, people, recommended, web site — epsilon @ 4:41 am

รู้จัก Blog Tagครั้งแรกจากบบล็อคของคุณคนชายขอบ ให้เครดิตกับคุณ bact’ สรุปไว้ คือ ใครถูกแท็กต้องแท็กต่อไป “…เป็นแชร์ลูกโซ่ MLM work@home บล็อกได้จากที่บ้าน ไม่กระทบงานประจำ บอกเล่าเรื่องของตัวเอง 5 ข้อ และแท็กต่อไป 5 ราย เป็นอันเสร็จพิธี”

ถ้าอยากจะรู้ว่าใครแท็กใคร เริ่มมาจากไหน ไปไหน ดูผังได้ที่นี่ blog tag trace ทำโดยคุณ keng

จุดเริ่มต้นของBlog-Tag: A Game for a Virtual Cocktail Partyมาจาก The Jeff Pulver Blog (เครดิตจากบล็อคของคุณนิ้วกลม นักเขียนหนุ่มขวัญใจ epsie คนล่าสุด เพราะเขียนอะไรก็ฮาได้สาระไปหมด ไม่เชื่อลองแวะไปที่บล็อคเค้าซิ่)

คนที่ให้เกียรติ tag เรามาคือ pickmegadance ต้องขอขอบคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วยอ่ะ

เอาหล่ะ มาเริ่มอ่านเรื่องของ epsie ที่ไร้สาระสำหรับรอยหยักในสมอง 5 ข้อได้แล้ว

.
.
.
1.เราเล่นเกมส์ไม่เป็น เกมส์ในท่ีนี้หมายถึง เกมส์กด play เกมคอม เกมออนไลน์ทั้งหลายน่ะ เพราะเคยลองเล่นตอนเด็กๆ แล้วงง ไม่เข้าใจกติกา จับทางไม่ถูก เล่นแล้วไม่สนุกก็เลยไม่เล่น (จริงๆ แล้วอาจจะเป็นความซื่อบื้อของเราเอง ที่เล่นเกมส์่ไม่เป็น) ตอนเรียนที่ห้องฮิตเล่นเกม jewely มันเป็นเกมส์ที่ง่ายนะ แต่เราลองเล่นดูห้าหกครั้งแล้วก็ไม่รู้สึกท้าทายที่จะทำแต้มให้ได้เยอะๆ ก็เลยนั่งดูเพื่อนเล่นแทน ตอนที่ sudoku ฮิตใหม่ๆ เจ้านายอุตสาห์ส่งลิงค์มาให้เล่น เราลองเล่นดูแล้วรู้สึกเสียเวลา (แทนที่จะรู้สึกท้้าทายแบบที่ชาวบ้านเค้ารู้สึก) ก็ไม่เล่นอีก จนถึงตอนนี้เราก็ยังไม่เคยเข้าใจว่าทำไมใครต่อใครถึงได้ติดเกมส์กันงอมแงม

เราไม่เคยคลิกเล่นเกมส์ใหม่ๆ ที่เพื่อนส่งมาให้ลองเล่นทางเมล์เลย ส่งต่อให้คนอื่นอย่างเดียวเพราะเรารู้ว่าใครชอบเล่นเกมส์บ้าง

.
.
.
2.ศิลปินที่สุดในดวงใจเรา ไม่ใช่พี่ Boyd (คนนี้ลำดับสอง) แต่เป็น น้าหมู พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต กวีศรีชาวไร่คนนั้นต่างหาก เราจำไม่ได้ว่าเริ่มฟังเพลงน้าหมูครั้งแรกเมื่อไหร่ รู้แต่ว่าเราเริ่มชอบเค้าสุดๆ ตอนที่ไปซื้ออัลบัมคนพูดเพลง 4 ม้วนจบ มาฟัง ฟังแล้วฟังอีก แล้วก็ให้เพื่อนๆ เอาไปฟังด้วย (เผยแพร่สุดฤทธิ์) ตอนนี้เทปชุดนั้นหายไปแล้ว คงต้องไปซื้อซีดีมาเก็บแทน เรารู้สึกว่าเค้าเป็นศิลปินตัวจริงที่เขียนเพลงด้วยภาษาที่สวยมาก ความหมายลึกซื้ง ดนตรีก็เพราะ มีกลิ่นอายของชนบท บ้านนอกคอกนาดี เราดูคอนเสิร์ตที่น้าหมูมาจัดในกรุงเทพฯ ปีละครั้ง ติดต่อกันมา 7 ปีได้แล้วมั้ง ไม่นับคอนเสิร์ตอื่นๆ ที่น้าไปร่วมแจม ถ้าใครเคยดูจะรู้ว่าเป็นคอนเสิร์ตมาราธอน ครั้งที่จัดที่ลานกลางแจ้งศูนยวัฒนธรรม คอนเสิร์ตเริ่มทุ่มครึ่งเลิกเกือบตีหนึ่ง เพลงน้าเค้าเยอะ แล้วน้าก็โม้เรื่องตลกเยอะด้วยน่ะ

เราเป็นคนนึงที่ฟังเพลงเพื่อชีวิตทั้งคาราบาว, คาราวาน, พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์, มาลีฮวนน่า ฯลฯ มานาน ตอนไปออกค่ายครั้งแรก เรานั่งร้องเพลงกับรุ่นพี่จนเที่ยงคืน รู้จักเกือบหมด จนพี่ๆ อึ้ง ตอนเป็นเลขาชมรมฯ ฮึดทำหนังสือเพลงสำหรับชาวค่ายมาแล้ว ตอนนี้ที่ชมรมยังใช้กันอยู่เลย

.
.
.

3.บ้านเราอยู่ติดคลอง บ้านหลังที่เราเกิดอยู่ริมคลอง เราย้ายมาอยู่บ้านหลังปัจจุบันสิบปีแล้วบ้านหลังนี้ก็อยู่ติดคลองอีกน่ะแหละ ห่างจากบ้านเดิมไม่เยอะ อากาศดีมาก เราหัดว่ายน้ำในคลอง ป๊าเป็นคนหัดให้ เคยโดนจับโยนน้ำด้วย ตอนเด็กๆ เราเล่นน้ำคลองหน้าบ้านเกือบทุกวัน (ช่วงน้ำสะอาด น้ำปริ่มคล่อง) แต่หลังจากย้ายมาบ้านนี้เราไม่เคยเล่นน้ำคลองอีกเลย เพราะเราไม่คุ้นว่าด้านล่างจะมีอะไรไหม๊ มีเศษแก้วหรือเปล่าทำนองนั้น เราเรียนว่ายน้ำแบบว่ายในสระตอนโตแล้ว เรียนทุกท่าแต่ที่ถนัดที่สุดคือว่ายกบ และตอนนี้เราว่ายท่านี้ท่าเดียว ถ้าว่ายท่าอื่นเราจะหายใจไม่ทัน สำลักน้ำและเหนื่อยง่าย ว่ายกบดีกว่า

.
.
.
4.ตั้งแต่เด็กจนยี่สิบกว่าๆ เราผายลมไม่เกินสิบครั้ง เราเคยงงว่าทำไมใครๆ ถึงผายลมบ่อยจัง มีเรื่องขำๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้มาเล่าเรื่อย แต่เราไม่เคยเลย แต่เราไม่คิดว่าผิดปกติอะไร จนกระทั่งวันนึง

ช่วงหกเดือนที่แล้วเราอยู่ในภาวะเครียด ปวดหัวทุกวัน เครียดลงท้อง ปวดต้นคอ ปวดไหล่ จนต้องไปหาหมอนวดในนวดคลายเส้นให้ คุณแม่เพื่อนสนิทของเรา เป็นเหมือนเราแต่ท่านเป็นมานานยี่สิบปี ได้ไปรักษากับคุณตา ที่เป็นหมอนวดที่เพชรบุรี รู้ว่าเราเป็นเหมือนท่านก็เลยพาเราไป คุณตาอายุ 93 แล้วแต่ยังแข็งแรงมาก คุณตามนวดรักษาคนไข้มาตั้งแต่อายุ 11 เพิ่งมาตาบอดช่วงสองปีที่ผ่านมา​(เห็นราง ๆ ) คุณตาจะจับที่เท้าเพื่อตรวจดูว่าเราเป็นอะไร แล้วก็จะจับเส้น (จริงๆ แล้วน่าจะเรียกว่าจิกเส้นมากว่า) ที่เท้าเพื่อรักษาอาการ รักษาทุกโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นได้หมด คุณตาจับเส้นที่เท้้าและที่ขาให้เรา บอกว่าเรากินยาเยอะ (เยอะจริงๆ กินพาราและยานอนหลับสลับกันติดต่อกันสองเดือน – ห้ามทำตามโดยเด็ดขาด) ทำงานมาก ต้องบอกเค้า(เจ้านาย) ว่าทำไม่ไหว อย่าฝืนไม่งั้นจะแย่ (เราไปหาคุณตาวันอาทิตย์ วันพฤหัสเราอาการหนักจนต้อง admit ให้นำ้เกลือพร้อมทำกายภาพบำบัดที่โรงพยาบาล อึ้งไปเลย) และอีกหลายอย่าง คุณตาบอกว่าเราเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ ต้องออกกำลังกายช่วย แล้วคุณตาจะช่วยด้วย

เวลาที่คุณตาจับเส้น จับโดนทุกเส้น ไม่มีการคลำ จิกแล้วรู้สึกว่าหัวใจเต้นเร็วขึ้นเลือดมันวิ่งไปตามจุดต่างๆ (แล้วแต่ว่าจับเส้นไหน) บางครั้งก็แขน บางครั้งก็ขา และบางครั้งก็รู้สึกว่าขึ้นมาที่หัว เป็นการจัับเส้นที่เจ็บมากแต่เรารู้ว่ามันเป็นการรักษาจากเส้นจริงๆ

เราพาป๊าไปหาคุณตาเพราะป๊าปวดหลังมานาน นั่งขับรถนานๆ ไม่ได้ นั่งพื้นไม่ได้ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลก็แล้ว ไปนวดแผนโบราณก็แล้ว ไม่หายขาด แต่พาไปหาคุณตาสองครั้ง หายเลย ที่น่าแปลกคือคุณตาไม่ได้นวดตรงที่ป๊าเป็น ท่านจับเส้นตรงส่วนอื่นที่ท่านบอกว่าที่ปวดตรงนั้นเป็นเพราะเส้นตรงนี้

ครั้งแรกที่คุณตานวดให้เสร็จ เราผายลมเป็นลมยาวๆ ติดต่อกันประมาณสองชั่วโมง และผายลมเยอะมากในช่วงสองวันหลังจากนั้น เราบอกคุณตา คุณตาบอกว่าคุณตาเปิดเส้นที่เท้าให้ ให้เลือดลมเดินสะดวกขึ้น ไม่เป็นไรหรอก และนับจากวันนั้นเป็นต้นมา เราผายลมเกือบทุกวัน บางวันสองสามครั้ง เป็นการผายลมยาวๆไม่มีเสียง แต่ไม่แน่ใจว่ามีกลิ่นหรือเปล่า 😛

.
.
.

5.เราไม่ค่อยอ่านการ์ตูนญี่ปุ่น เพราะเราอ่านไม่เป็น งงไม่รู้ว่าอ่านยังไง มันมีหลายช่องแล้วต้องอ่านช่องไหนก่อนล่ะเนี่ย แต่การ์ตูนที่เราเคยอ่านแล้วยังจำได้จนถึงวันนี้เรื่องเวทีฉาบสีรุ้ง เขียนโดย ไซโต จิโฮ สมัยตอนเรียนมัธยม เพราะเพื่อนสนิทตอนม.ต้นติดเรื่องนี้มากและเอามาให้อ่าน หลังจากนั้นพยายามอ่านเล่มอื่นๆ แต่ก็ไม่ประทับใจลายเส้น เนื้อเรื่องธรรมดา ก็เลยไม่ได้อ่านอีกเลย

แต่ตอนนี้เรากำลังติดหนึบการ์ตูนเรื่อง ‘ป๋าอัจริยะ ยานางิซาว่า’ เขียนโดย Kazumi Yamashita เพราะไปอ่านกระทู้ในพันทิปเกี่ยวกับการ์ตูนในดวงใจ แล้วก็มีคนเขียนถึงเรื่องนี้หลายคน มาสะดุดตรงที่เค้าเขียนอธิบายว่า เป็นเรื่องราวของศาสตราจารย์คณะเศรษฐศาสตร๋์ เท่านั้นแหละ เรารีบวิ่งไปร้านเช่าหนังสือหน้าม.ก่อนเลยว่ามีหรือเปล่า มีแฮะ ทั้งหมดตอนนี้ 24 เล่ม ค่อยยืมมาอ่านวันละเล่ม ตอนนี้ถึงเล่ม 13 แล้ว ยิ่งอ่านยิ่งสนุก เพราะอ.มีลักษณะของนักวิชาการเศรษฐศาตร์ ทั้งช่างสังเกต พยายามหาคำตอบเพื่ออธิบายพฤติกรรมต่างๆ แถมยังเป็นอ.ที่มีความเป็นครูสูงด้วย บางตอนคล้ายเรื่องจริง หรือเสียดสีเรื่องจริงจนเราชักสงสัยว่าคนเขียนเป็นอ.เศรษฐศาสตร์หรือเปล่า ตั้งใจว่าอ่านจบ 24 เล่ม (แต่เรื่องยังไม่จบ ไม่รู้ว่าจะออกเล่นต่อไปเมื่อไหร่) จะเขียนเกี่ยวกับการ์ตูนเรื่องนี้อีกครั้ง เพราะเรารู้สึกว่า การ์ตูนชุดนี้วางไว้บนชั้นหนังสือรวมกับ text books ได้อย่างไม่เคอะเขินเลย

ถ้าคุณเป็นอาจารย์/นักวิชาการ/นักวิจัย/นักเรียน/ผู้ที่อยากเรียนเศรษฐศาสตร์ ควรมีการ์ตูนชุดนี้ไว้ในครอบครอง

เราไปซื้อยกชุดได้ที่ Anime ชั้น 3 เซ็นทรัลเวิร์ล มีแค่ชุดเดียว และเราให้การ์ตูนชุดนี้กับคนที่เราอ่านป๋าอัจฉริยะแล้วเรานึกถึงเค้าเป็นของขวัญปีใหม่ไปแล้ว เราต้องตามล่าหาซื้อมาเก็บไว้ให้ได้ แถมมีคนฝากซื้อเพราะอยากอ่านหลังจากฟังเราโม้เรื่องนี้ด้วย ว่าแต่จะไปหาซื้อที่ไหนล่ะเนี่ย

.
.
.
เราขอ tag ต่อไปให้ joinsungz, gelgoog, พี่ tony almeida, คุณ nastsima และ พี่ iconoclast ค่ะ

.
.
.
เราเพิ่งไปแก้ option ที่บล็อคให้คนที่จะมาคอมเมนท์ไม่ต้องใส่ email ก่อนคอมเมนท์ จากเดิมที่ wordpress ตั้งไว้อัตโนมัตว่าต้องแจ้งเมล์ก่อนคอมเมนท์ ใครใคร่เมนท์เชิญเลยจ้า

ธันวาคม 5, 2006

Him

Filed under: econ school, my life — epsilon @ 1:47 am

วันก่อน Big sister โทรมา
ถามคำถามที่เราฟังแล้วก็หัวเราะปนอึ้ง
“ตกลงคุณเลิกกับเค้าแล้วใช่ไหม๊”

เลิกกัน – เราเคยนึกถึงคำนี้ตอนที่เราพยายามจะ take off my mind แต่ก็ยังคงทำไม่ได้
ตอนนี้ก็ยังคงคิดถึง เป็นห่วง เขียนอีเมล์ไปหาถ้ามีอะไรที่อาจจะกระทบถึง’เค้า’
ถึงจะเลิกกันแล้วแต่ก็ยังเป็นเพื่อน เป็นมิตร เป็นคนที่ประสงค์ดีต่อกันได้ใช่ไหม๊

ตอบ ใช่ และเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดไป…

I cant take my mind off you.

เราผูกพันธ์กับเค้ามาก เราเดินวนเวียนอยู่ที่นี่เกือบสิบปี ตั้งแต่เรียนป.ตรี แวะเข้ามาอ่านหนังสือมุมสงบที่นี่ทั้งๆ ที่เรียนโทที่อื่น แล้วก็เริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างจริงจังที่นี่ จนถึงวันที่เราต้องตัดใจจากมาก

เพราะเรามีเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ตั้งแต่เรียนจบว่าจะทำงานซักพักเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วจะไปเรียนต่อ

การที่เจ้านายจะขาดลูกน้องคู่ใจไปซักคน เป็นเรื่องที่ทำใจยาก
แต่เราคนที่เดินจากมา ทำใจยากกว่า

เราเอ่ยคำร่ำลากันหลายรอบ จนหลายคนเริ่มงง ว่าตกลง มันจะอยู่หรือมันจะไป ดูห่วงหน้าพะวงหลังชอบกล

เลยเส้นตายที่เรากำหนดไว้มานานหลายเดืิอน จนสุดท้าย เราต้องตัดใจ ปล่อยวาง อย่างจริงจัง ว่าต้องมีคนที่ทำหน้าที่ที่เราเคยทำได้ และเราไม่ควรห่วง ‘เค้า’ มากกว่าตัวเอง

ในเมื่อ เรามีฝันที่ต้องทำให้สำเร็จ

เลิกกันเถอะ

ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเรา ยังคงเป็นความประทับใจที่ให้ทั้งประสบการณ์และความรู้สึกที่เราไม่มีวันลืม เพราะนอกจากครอบครัวแล้ว

ที่นี่เป็นที่ที่ช่วยหล่อหลอมให้เราเป็น ‘เรา’ อย่างทุกวันนี้
ซึ่งเป็นส่ิ่งที่มีค่าที่สุดและเราจะทะนุถนอมมันไว้เป็นอย่างดี
เราสัญญา

พฤศจิกายน 8, 2006

Call for papers-The 2007 Annual UTCC International Conference

Filed under: econ school — epsilon @ 12:05 am

The 2007 Annual UTCC International Conference will be held at the University of Thai Chamber of Commerce from Thursday 29th to Friday 30th March 2007. The objective of the conference is to discuss recent academic contributions in various areas of economics whether theoretical, econometric, experimental or policy oriented.

The Programme Committee invites submission of papers from academic, government and business economists. Submissions must be sent electronically to Dr. Frederic Tournemaine at the following e-mail address: frederic.tournemaine@uc-utcc.org

The deadline for submission is 31 January 2007. Abstracts will be considered, but papers are preferred. Notification of acceptance will be sent by 1 March 2007.

The Programme Chair is Professor Vimut Vanitchareanthum : vimut@uc-utcc.org

Other Information

Further information on the conference and accommodation will be sent to authors of papers which have been accepted for presentation consideration or upon request. For more specific information, please contact the conference secretary, Miss Apirada Khachonpan, at the following e-mail address: rockget@gmail.com

Program of 1st Annual UTCC International Conference on “Frontier Research in Economic”

สิงหาคม 13, 2006

Matlab, BOT Symposium and Mother Day

Filed under: econ school, my life, people — epsilon @ 9:18 pm

1.

Matlab program กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์
หลังจากได้ฟังบรรยายจากเพื่อนที่เป็นนักเรียนป.เอกอยู่ที่ U of C พวกเราก็นั่งหัวเราะงอหายว่า ไอ้ความรู้พื้นฐานโปรแกรมภาษา C++ ที่มีอยู่เท่าหางอึ่งได้ใช้แล้วหล่ะคราวนี้ 555

ตอนแรกที่เราไปนั่งเรียนโปรแกรมภาษา C++ เพราะมีใครบางคนบอกว่าเอาไว้เป็นพื้นฐานในการใช้ GAUSS program แต่ปรากฎว่ามีผู้รู้มาบอกว่าที่เราเรียนกันมันลึกเกินไป 😦

Matlab ทำอะไรได้บ้าง ทำไมต้องใช้โปรแกรมนี้
> เอาไว้จัดการกับข้อมูลจำนวนมากที่ต้องการคำนวนหาผลลัพธ์แบบซับซ้อน ลักษณะเฉพาะของโปรแกรมนี้คือมองข้อมูลเป็นแมทริกซ์ เวกเตอร์ เราสามารถใช้คำสั่งให้โปรแกรมจัดการกับข้อมูลมหาศาลโดยใช้คำสั่งให้เลือกคำนวณเฉพาะชุดข้อมูลที่เป็นกลุ่มย่อยๆ ข้อมูลที่มีอยู่ทั้งหมดโดยการกำหนด row และ colum จากนั้นก็ให้โปรแกรมจัดการให้

> ตอนแรกๆ ฟังก็ยังไม่ค่อยเห็นภาพ แต่พอคุณครูยกตัวอย่างฟังก์ชันที่ต้องคำนวณหา optimization แบบว่าไม่สามารถคำนวณหาเองได้ด้วยมือแน่ๆ มาให้ดู เราก็ถึงได้ถึงบางอ้อ ! ว่าอย่างนี้นี่เอง อารมณ์ประมาณว่าไว้เทสต์โมเดล หน้าตาประหลาด ที่มีตัวกรีกเยอะๆ น่ะ

> ตัวอย่างสุดท้ายที่คุณครูทำให้ดูคือทดสอบ Growth Model โค้ดคำสั่งยาวมากกกกกก แล้วก็รันไปเรื่อยๆ จนได้คำตอบออกมา อะยึ๋ย แล้วจะรู้ได้ไงว่าตัวเองเขียนโค้ดผิดคะเนี่ย คำตอบ ง่ายมาก ก็ต้องเช็คเองจากตรรกะและการแปลงเป็นโค้ดคำสั่ง อ่านตรวจทานหลายๆ รอบ และถ้ามันผิดพลาดแบบไม่น่าให้อภัย มันก็จะรันไปไม่ได้ แบบว่าขึ้น error น่ะครับ แต่ถ้าผิดที่ตรรกะ ก็จะเช็คยากหน่อย คำตอบอาจจะออกมาประหลาดมากจนเราต้องเอะใจน่ะ

>คุณครูจบโทวิศวะจากญี่ปุ่น (ทุน Mobusho) เมนูบาร์ของเครื่องคอมและโปรแกรมก็เลยเป็นภาษาญี่ปุ่น มีแต่คำสั่งที่เขียนบนโปรแกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ ตอนคุณครูบรรยาย ก็เลยต้องพากษ์ว่าเมนูที่กำลังคลิก ใช้ภาษาอังกฤษว่าอะไร ก็จดกันกระยุกกระยิก (matlab จะมีให้เลือกตอนลงโปรแกรมว่าจะเลือกติดตั้งเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นน่ะ)
>งานนี้คนที่ต้องวิเคราะห์ IO (Input-Output Model) อยู่เป็นประจำ ได้ทางออกในการ inverse matrix ขนาด 180*180 ที่ตัวเองปวดหัวมานานว่า excel ไม่สามารถทำได้ เวลาจะวิเคราะห์อะไรแต่ละทีต้องมานั่งทำไฟล์เล็กไฟล์น้อยให้มันตรงตามต้องการก่อนแล้วค่อยจัดการ แต่คราวนี้สามารถเขียนคำสั่งระบุได้ทั้ง row และ colum แถมยังเขียนเงื่อนไขซับซ้อนอื่นๆ เพิ่มเติมได้อีก ซื่อบื้อกันอยู่ตั้งนาน เย้!!!

>วันนั้นมีเพื่อนนศ.ป.เอกจาก มธ. มานั่งฟังกับเราด้วย เพราะคนนึงกำลังตัดสินใจจะใช้โปรแกรมนี้ อีกคนกำลังเริ่มต้นใช้ และอีกคนเป็นแขกประจำเวลาที่เราจัดอะไรทำนองนี้ มาร่วมฟัง รับความรู้ไปตั้งแต่ปีที่แล้ว ที่นี่เราถือว่าความรู้เป็นสมบัติสาธารณะ เวลาที่จัดบรรยาย บรรยายพิเศษ เรามักจะเชื้อเชิญเพื่อนๆ ที่เรียน หรือทำงานในสายที่เกี่ยวข้อง ให้มาฟังด้วยเสมอๆ โดยไม่เกี่ยงว่าจะอยู่คนละสถาบันหรือเปล่า การถ่ายโอนความรู้ แลกเปลี่ยนความรู้ ตั้งข้อสังเกตุ และข้อสงสัย เป็นสิ่งที่พวกเราหวังจะให้เกิดขึ้นทุกๆ ครั้งที่มีการจัดการบรรยาย ถ้าเป็นแฟนประจำจะรู้ว่ามาที่นี่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าฟัง แถมยังมีขนม น้ำ อร่อยๆ แจกให้ทานเพลินๆ กันอีกด้วย ขนมอันไหนอร่อยก็มีกระซิบกระซาบว่าคราวหน้าขอแบบนี้อีก เป็นที่ขำขันกัน คนเตรียมขนมก็ได้แต่ยิ้มแก้มปริ (^.^)

2.

BOT Symposium 2006 (รออีกประมาณสองสัปดาห์ก็จะมีเปเปอร์ให้โหลดกัน)

ไปนั่งฟังมาสองวัน ถามว่าชอบเปเปอร์ไหนมากที่สุด
>Human Capital Policy: Building a Competitive Workforce for 21st Century Thailand
ผู้เขียนบทความ
ดร. กอบศักดิ์ ภูตระกูล ดร. อัศวิน อาฮูยา และ ฐิติมา ชูเชิด
ตอนแรกก็งงๆ ว่านักเศรษฐศาสตร์สายนโยบายการเงินทำไมเขียนเปเปอร์เรื่องนี้ พอฟังจบจนถึงคอมเมนท์แล้วก็ได้แต่นั่งอมยิ้ม ว่าจริงๆ ด้วยแฮะ

>บทความนี้เล่าถึงข้อมูลที่ทำการสำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่นำมาวิเคราะห์ ซึ่งผลที่ได้ก็รู้ๆ กันอยู่ ประมาณเรื่องอุปสรรคการเข้าถึงการศึกษา การพัฒนาการของเด็กในอายุต่างๆ แล้วก็เล่าต่อมาถึงเรื่องระดับการพัฒนาสมองและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการเรียนรู้ของเด็ก แน่นอน อายุ 0-7 ปีเป็นช่วงอายุที่ความคุ้มค่าในการลงทุนเพื่อพัฒนาสมองมากที่สุดเพราะ แต่ปรากฎว่าเมื่อพิจารณาข้อมูลการใช้งบประมาณของรัฐเพื่อการศึกษา การพยายามผลักดันให้มีการขยายการศึกษาภาคบังคับจาก 9 ปี ป.1-ม.3 เพิ่มอีก 3 ปี เป็นป.1-ม.6 อาจจะเป็นการใช้งบประมาณของรัฐไปในทางที่คุ้มค่าน้อยกว่า การขยายการสนับสนุน เป็นขยับลงให้เป็นอนุบาล 1-2-3 จนถึงม.3 ซึ่งเท่ากับ 12 ปีเหมือนกัน และยิ่งจะได้ผลมากขึ้นอีกหากเพิ่มการสนับสนุนการสร้างพื้นฐานสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ตั้งแต่เด็กอยู่ในท้องแม่จนถึงก่อนเข้าอนุบาล(อนาคตการศึกษาภาคบังคับ)

>policy implication จากงานวิจัยชิ้นนี้มีมูลค่ามหาศาลต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของไทย เพราะดูเหมือนว่าโครงสร้างการใช้เงินเพื่อพัฒนาการศึกษาที่ผ่านมาจะเป็นการใช้ไปในทางที่บิดเบือนไปจากความคุ้มค่าสูงสุดต่อการพัฒนาการของเด็ก เพราะมีการลงทุนในช่วงมัธยมปลายจนถึงมหาวิทยาลัยอย่างมาก แต่หากปรับแผนการใช้เงินของรัฐเพื่อนโยบายการศึกษาโดยอ้างอิงจากงานวิจัยชิ้นนี้ จะพบว่า เด็กทุกคนควรจะได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันตั้งแต่อยู่ในท้องแม่มาจนถึงช่วงที่สำคัญที่สุดต่อการพัฒนาสมองนั่นคืออายุ 0-7 ปี >

3.

วันแม่ น้องชายเราไปงัดรูปสมัยเด็กๆ ที่ถ่ายรูปด้วยกันมาใส่กราฟฟิค เขียนว่า รักแม่ Mother’s Exhibition มาเป็นของขวัญร่วมกันของพวกเราที่ให้แม่ มานั่งดูแล้วก็ฮาๆ แม่ก็ได้แต่บอกว่า ‘โตกันหมดแล้วเนอะ เร็วจัง’ พวกเราก็ยุให้แม่เอารูปไปแขวนที่หน้าบ้าน แขกไปใครมาจะได้ให้เค้าทายกันเล่นๆ ว่าคนไหนเป็นคนไหน (อายมั่งไหม๊เนี่ย) แต่พ่อก็แอบเก็บเข้าไปแขวนในห้องนอน บอกว่าเอาไว้ดูขำๆ กันสองคนดีกว่า เดี๋ยวรอให้ถ่ายรูปแอคท่าตำแหน่งเดิมแล้วอัดเหมือนกันอีกรูปแล้วค่อยไปแขวน จะได้ไม่ต้องมานั่งตอบว่าคนไหนโตแล้วหน้าตายังไง อืมมม เข้าท่าดีเหมือนกันแฮะ

สุขสันต์วันแม่ ขอให้แม่ของทุกคนสุขภาพแข็งแรง และมีความสุขเพิ่มขึ้นเพราะลูกทำตัวดี น่ารัก

…………

สองสัปดาห์ที่ผ่านมาฟัง
ความเจ็บปวด,กุญแจที่หายไป-ปาล์มมี่
คำถามโง่ๆ,ที่ฉันรู้-บอยด์
วัดใจ-ซิลลี่ฟูล

สิงหาคม 3, 2006

เรื่องเรื่อยเปื่อย#2

Filed under: econ school, my life, people — epsilon @ 12:40 am

1.

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง “Matlab Program กับการประยุกต์ใช้ในงานวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์”
โดย อ.ธนภูมิ ดำรักษ์ Ph.D. student at University of Chicago, Research Assistant to Prof.Robert M.Townsend
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2549 เวลา 9.00 – 11.00 ห้อง 10406 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
สำรองที่นั่งได้ที่ คุณปาริชาต 06-677-6472 email:parichat.pyp@gmail.com2.

epsie หายป่วยแล้วนิดนึง
ตอนนี้ออกมาซ่า ไปว่ายน้ำ ช้อปปิ้ง ดูหนังได้แล้ว
เมื่อวานไปดู Sad Movie ที่สยามพารากอน วันนี้ไปชอปปิ้งที่เอ็มโพเรียม
ขอบคุณทุกๆ ท่านที่เป็นห่วงเป็นใย
ข้าพเจ้าจะพยายามออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ และเลิกคิดฟุ้งซ่าน จะได้ไม่เวียนหัวอีก
ยังคงทานยาที่หมอให้มาไม่หมด (เพราะลืมประจำ )
เรามีปมด้อยด้านการสร้างงานศิลปะ ได้แต่ดูและเลือกว่าชอบแบบไหน
คงจะใช้ศิลปะบำบัดไม่สำเร็จ ขอเปลี่ยนเป็นฟังเพลงบำบัดแทนละกัน
ช่วงนี้ใช้คอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตน้อยลง
เช็คเมล์ อ่านโอเพ่น อ่านข่าว แล้วก็นอน พักผ่อนค่ะ พักผ่อน


3.

วันเสาร์ที่ผ่านมาไปทำบุญที่บ้านปากเกร็ด
นำทีมโดยอ.ร่วมกับผองเพื่อนชาว MSF รวม 16 ชีวิต
เป็นครั้งแรกที่เราไปทำบุญกันที่นี่ไม่รู้เลยว่าเป็นยังไง ได้ข่าวมาว่ามีหลายบ้านสรุปว่าไปบ้านเด็กอ่อน แต่พอถึงวันจริงไปทั้งบ้านเด็กอ่อน บ้านเด็กพิการ

เด็กพิการที่นี่ถ้าอายุ 1-7 ขวบ จะอาศัยอยู่ที่บ้านเฟื่องฟ้า
เด็กพิการที่อายุมากกว่า 7 ปีจะย้ายไปอยู่ที่บ้านราชาวดี โดยแยกเป็นหญิง และชาย
เราแวะไปที่บ้านราชาวดีชาย ซึ่งมีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันโดยคณะนักศึกษากลุ่มหนึ่ง
เฉพาะที่บ้านนี้มีเด็กพิการอยู่ประมาณ หกร้อยคน บ้านเด็กพิการหญิงอีกประมาณเจ็ดร้อยคน

คนที่ทานข้าวด้วยตัวเองได้ก็มานั่งทานอาหารที่โรงอาหาร

มีบางส่วนที่พิการซ้ำซ้อน ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ต้องมีคนป้อนอาหาร หรือให้อาหารทางสาย
ถ้าใครต้องการเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กๆ ทั้งบ้านหกร้อยชีวิต อัตราค่าบริจาคอยู่ที่ หกพัน เจ็ดพัน แปดพัน หนึ่งหมื่นบาทแล้วแต่เราจะระบุ และต้องจองวันล่วงหน้า แต่ถ้าต้องการบริจาคสบทบทุนค่าอาหารบางส่วนก็สามารถทำได้

การบริจาคทำได้ทั้งการบริจาคเงิน อาหาร เสื้อผ้า สิ่งของ ได้ทั้งใหม่และที่เราไม่ใช้แล้ว


รู้สึกโชคดีที่ตัวเองมีครอบครัวที่อบอุ่น มีร่างกายครบสามสิบสอง ได้เรียนหนังสือ และมีโอกาสเลือกทางเดินชีวิตของตัวเอง

หลังจากทำบุญร่วมกัน พวกเราไปทานอาหารกลางวันพร้อมกับนั่งคุย รายงานตัวว่าแต่ละคนไปทำอะไรที่ไหนยังไงกันมาบ้างให้อ.ฟัง และก็อัพเดทเรื่องงาน ย้ายงาน เรียนต่อ แต่งงาน ให้กันฟัง

จากนั้นก็นั่งเรือข้ามไปเดินเล่นที่เกาะเกร็ดกัน เพราะมีเพื่อนที่ไม่ได้มาทำบุญแต่อยากเจออ. อยากเจอเพื่อนไปรออยู่ที่โน่นแล้ว เราก็เลยยกขบวนไปกันหมด เดินดูวิถีชาวบ้าน ซื้อของกันเป็นที่สนุกสนาน ของที่ขึ้นชื่อของที่นี่คือเครื่องปั้นดินเผา พวกเราซื้อกาแฟเย็น ใส่โถดินเผาหิ้วกันมาคนละใบ เอากลับมาทำแจกัน เป็นของ OTOP ที่มาประยุกต์ใช้ได้ดี

งานนี้เราไม่ได้เอากล้องส่วนตัวไปเลยไม่มีรูปมาโพสต์ให้ดู รูปที่ถ่ายเป็นกล้องของคณะที่ได้รับคำสั่งมาว่าให้ถ่ายรูปพวกเราไปเยอะๆ จะเอาไปเลือกว่าใครจะผ่านด่านเข้าไปเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อทำ VTR ครบรอบ 10 รุ่นของหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในเดือนหน้า

ตอนที่อ.บอกเรื่องนี้พวกเราจากที่ยืนให้ถ่ายรูปหมู่กันอยู่วงแตกกระจาย ประมาณว่าขอตัวละงานนี้ ยอมทำงานแบกหามดีกว่าอยู่ในเฟรม แถมบอกว่าขอให้รุ่นเราส่งตัวแทนฝ่ายหญิง เพราะฝ่ายชายได้แล้ว (มีดาราคนนึงมาเรียนน่ะ) กรรม ทำไมต้องเป็นรุ่นหนูด้วยเนี่ย

Older Posts »

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.